Druhy pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti porovnání se může provézt až poté, když si každý potenciální zájemce uvědomí, na jaká rizika chce mít svou nemovitost pojištěnou. Výběr pojistky je v tomto ohledu velice důležitý. Obecně by se dalo říci, že pojištění nemovitosti se vztahuje na ochranu nemovitého majetku. Nemovitost si může nechat pojistit nejen soukromá osoba, ale i podnikatel případně firma. V soukromé sféře rodinného pojištění se toto pojištění vztahuje na rodinné domy, chaty, chalupy, garáže a na bytové jednotky. Mimo tato základní pojištění si zájemce může nechat ještě připojistit současně s nemovitostí například – bazén, studnu, případně další přidružené vedlejší stavby v okolí dané nemovitosti. V pojistných nabídkách pojišťoven se najdou další možná připojištění vztahující se na zahradu, která je u dané nemovitosti. V tomto případě se pojištění týká okrasných stromů a květin, zahradního jezírka apod.

Oblasti krytí rizik

Pojištění nemovitosti porovnání vychází také z požadavku na oblasti krytých rizik. Pojistné nabídky rozlišují dvě základní oblasti krytí rizik.

Běžné škody

Do oblasti běžných škod se řadí pojištění proti škodám způsobenými především živly:

 • požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem letadla, vichřicí, zemětřesením
 • pádem stromů a stožárů
 • sesuvem půdy, laviny, zřícení skal a zeminy, tíhou sněhu či námrazou
 • záplavy a povodně
 • vodou z vodovodních a kanalizačních potrubí
 • kouřem a nadzvukovou vlnou
 • apod.

Škody způsobené jiným způsobem

Pojištění nemovitosti porovnání může také rozlišovat oblast krytí zaměřující se na doplňková připojištění méně běžného typu

 • odcizení, vandalismus
 • škody vzniklé zkratem a přepětím
 • odpovědnost za škodu z běžného občanského života a v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti
 • pojištění odpovědnosti vztahující se na všechny členy domácnosti
 • škody způsobené domácími zvířaty
 • apod.

kvalitní pojištění domácnosti, srovnání havarijní pojištění na auto, jak na pojištění domácnosti